Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr zmian

Wyświetl stronę główną » Rejestr zmian

Rejest zmian na stronie z ostatnich 360 dni.

2023-09-22 09:18:14
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_6.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-09-21 13:13:04
ZP/15/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_21.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-09-21 07:38:52
ZP/14/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
wybor_wykonawcy.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-09-21 07:28:03
ZP/15/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
informacja_o_uniewaznieniu_1.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-09-19 13:05:28
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_31.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-09-19 10:07:25
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_o_kwocie_jaka_Zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-09-15 08:05:56
ZP/14/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
INFORMACJA_O_POPRAWIENIU_OMYLEK.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-09-13 09:50:44
ZP/14/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych_10.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-09-12 14:48:55
ZP/14/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych_9.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-09-07 10:31:22
ZP/14/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
Zal._nr_1_-_formularz_oferty_dodatkowej.docx
Sylwia Sobieszek

2023-09-07 10:31:21
ZP/14/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_o_zakonczeniu_negocjacji_i_skladaniu_ofert_dodatkowych.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-09-05 12:27:15
ZP/14/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_zgodnie_z_art._287_ust._3_3.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-09-04 14:38:24
ZP/14/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_o_poprawieniu_omylek_1.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-09-01 13:05:04
ZP/14/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_30.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-09-01 10:11:10
ZP/14/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
Infomacja_Zamawiajaceo_o_kwocie_jaka_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-08-28 12:25:20
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_4-_zdjecia_odpadu_1.zip
Sylwia Sobieszek

2023-08-28 12:25:19
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_3_-_badania_1.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-08-28 12:25:18
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zalacznik_nr_2_-_formularz_cenowy_1.docx
Sylwia Sobieszek
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
rozeznanie_cenowe_2.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-08-25 09:35:39
ZP/13/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem na II części
Dodanie załącznika
Zal._nr_8_do_SWZ_-_badania_odpadu_o_kodzie_19_12_12_-_dla_czesci_I_i_II.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-08-25 09:35:37
ZP/13/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem na II części
Dodanie załącznika
Zal._nr_7_do_SWZ_-_wzor_umowy_dla_czesci_I_czesci_II.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/13/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem na II części
Dodanie załącznika
Zal._nr_6_do_SWZ_-_oswiadczenie_wykonawcy_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_o_aktualnosci_informacji.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/13/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem na II części
Dodanie załącznika
Zal._nr_5_do_SWZ_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_braku_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/13/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem na II części
Dodanie załącznika
Zal._nr_4_do_SWZ_-_zobowiazanie_innego_podmiotu_3.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/13/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem na II części
Dodanie załącznika
Zal._nr_3_do_SWZ_-_wykaz_wykonanych_uslug_dla_czesci_I_II.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/13/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem na II części
Dodanie załącznika
Zal._nr_2_do_SWZ_-_edytowalna_wersja_formularza_JEDZ_1.doc
Sylwia Sobieszek
ZP/13/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem na II części
Dodanie załącznika
Zal._nr_1B_do_SWZ_-_formularz_ofertowy_dla_czesci_II.docx
Sylwia Sobieszek

2023-08-25 09:35:36
ZP/13/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem na II części
Dodanie załącznika
Zal._nr_1A_do_SWZ_-__formularz_ofertowy_dla_czesci_I.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/13/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem na II części
Dodanie załącznika
ZAL._nr_10_do_SWZ_-_oswiadczenie_na_podstawie_art._117_ust.4.docx
Sylwia Sobieszek

2023-08-24 12:15:51
ZP/14/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_zamowieniu_27.pdf
Katarzyna Mirowska
ZP/14/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_8_DO_SWZ.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-08-24 12:15:49
ZP/14/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_7_DO_SWZ_1.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/14/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_6_DO_SWZ_3.docx
Katarzyna Mirowska

2023-08-24 12:15:48
ZP/14/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_5_DO_SWZ_3.docx
Katarzyna Mirowska

2023-08-24 07:48:34
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_13.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-08-23 09:49:47
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_20.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-08-21 10:16:02
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Edycja artykułu
Sylwia Sobieszek

2023-08-21 09:43:46
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Edycja artykułu
Sylwia Sobieszek

2023-08-21 09:43:19
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Publikacja artykułu
Sylwia Sobieszek

2023-08-21 09:43:15
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Dodanie załącznika
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja_wypelniania_7.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-08-21 09:43:10
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_zamowieniu_26.pdf
Sylwia Sobieszek
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Dodanie załącznika
Zal._nr_7_do_SWZ_-_zobowiazanie_innego_podmiotu_do_oddania_do_dyspozycji_niezbednych_zasobow.docx
Sylwia Sobieszek

2023-08-21 09:43:09
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Dodanie załącznika
Zal._nr_6_do_SWZ_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Dodanie załącznika
Zal._nr_5_do_SWZ_-_wykaz_wykonywanych_dostaw.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Dodanie załącznika
Zal._nr_4_do_SWZ_-_oswiadczenie_na_podstawie_art._117_ust._4_p.z.p..docx
Sylwia Sobieszek
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Dodanie załącznika
Zal._nr_3_do_SWZ_-_oswiadczenie_wykonawcy_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_o_aktualnosci_informacji.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Dodanie załącznika
Zal._nr_2_do_SWZ_-_edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc
Sylwia Sobieszek
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Dodanie załącznika
Zal._nr_1_do_SWZ_-_formularz_ofertowy_1.docx
Sylwia Sobieszek

2023-08-21 09:43:08
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Dodanie załącznika
SWZ-_Olej_napedowy.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-08-21 09:43:07
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Dodanie załącznika
Zal._nr_8_do_SWZ_-_wzor_umowy_3.docx
Sylwia Sobieszek

2023-08-21 09:40:29
ZP/12/2023 - Zakup oleju napędowego
Dodanie artykułu
Sylwia Sobieszek

2023-08-11 14:30:44
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_29.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-08-11 10:08:53
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
INFORMACJA_ZAMAWIAJACEGO_O_KWOCIE_JAKA_ZAMIERZA_PRZEZNACZYC_NA_SFINANSOWANIE_ZAMOWIENIA_3.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-08-01 09:49:49
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_12.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-31 09:16:21
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
Zmiana_nr_2_swz_1.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-31 09:16:19
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
Wyjasnienia_nr_2_swz_2.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-31 09:16:18
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_7_DO_SWZ_modyfikacja_II.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-31 08:34:55
CENNIK 2023
Usunięcie załącznika
CENNIK_2023.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-31 08:33:35
CENNIK 2023
Dodanie załącznika
CENNIK_01_08_2023_r..pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-26 08:33:51
ZP/08/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_2.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-25 10:11:19
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_7_DO_SWZ_zmodyfikowany.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-25 10:11:16
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
Zmiana_nr_1_swz_3.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-25 10:11:11
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
Wyjasnienia_nr_1_swz_3.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-21 11:43:04
ZP/08/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_28.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-21 10:26:04
ZP/08/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
INFORMACJA_ZAMAWIAJACEGO_O_KWOCIE_JAKA_ZAMIERZA_PRZEZNACZYC_NA_SFINANSOWANIE_ZAMOWIENIA_2.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-18 14:17:17
ZP/08/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
wyjasnienia_nr_1_SWZ_skan.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-17 11:17:33
ZP/11/2023 - Trzeci pisemny przetarg na Sprzedaż środka trwałego w postaci stacji transformatorowej słupowej typu STSp-20/400
Dodanie załącznika
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_11.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-17 10:53:36
ZP/11/2023 - Trzeci pisemny przetarg na Sprzedaż środka trwałego w postaci stacji transformatorowej słupowej typu STSp-20/400
Dodanie załącznika
Protokol_z_otwarcia_ofert_2.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-13 13:19:18
ZP/08/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_9_do_SWZ_-_zdjecia_odpadu_1.zip
Katarzyna Mirowska

2023-07-13 13:16:58
ZP/08/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_2A_DO_SWZ_-_OSWIADCZENIE.docx
Katarzyna Mirowska

2023-07-13 13:16:57
ZP/08/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_1_DO_SWZ_-__FORMULARZ_OFERTOWY.docx
Katarzyna Mirowska

2023-07-13 13:16:56
ZP/08/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_10_do_SWZ_-_badania_odpadu_o_kodzie_19_12_12.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-12 14:41:52
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych_ulepszonych.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-12 14:41:51
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
INFORMACJA_O_ZAKONCZENIU_NEGOCJACJI_I_SKLADANIU_OFERT_DODATKOWYCH_1.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-11 10:44:59
ZP/11/2023 - Trzeci pisemny przetarg na Sprzedaż środka trwałego w postaci stacji transformatorowej słupowej typu STSp-20/400
Dodanie załącznika
IMG_20210120_110417_1_3.jpg
Katarzyna Mirowska

2023-07-11 10:06:22
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Publikacja artykułu
Katarzyna Mirowska

2023-07-11 10:05:51
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
Zal._nr_3_do_SWZ_-_edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc
Katarzyna Mirowska
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
swz_-_ZP_10_2023_energia_elektryczna.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-11 10:05:49
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_zamowieniu_24.pdf
Katarzyna Mirowska
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja_wypelniania_6.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-11 10:05:44
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_7_DO_SWZ_1.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-07-11 10:05:41
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_6_DO_SWZ_2.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_5_DO_SWZ_2.docx
Katarzyna Mirowska

2023-07-11 10:05:40
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_4_DO_SWZ_1.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_2_DO_SWZ_1.docx
Katarzyna Mirowska

2023-07-11 10:03:00
ZP/10/2023 - Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie artykułu
Katarzyna Mirowska

2023-07-03 11:10:03
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
Zmiana_informacji_zamawiajacego_zgodnie_z_art._287_ust._3.pdf
Katarzyna Mirowska
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
INFORMACJA_ZAMAWIAJACEGO_ZGODNIE_Z_ART._287_UST._3.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-06-29 13:09:49
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_19.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-06-27 15:55:46
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_27.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-06-27 10:09:53
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_o_kwocie_jaka_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia_9.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-06-22 14:07:12
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
Wyjasnienia_nr_1_swz_2.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-06-22 14:07:04
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
Zmiana_nr_1_swz_2.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-06-22 14:06:47
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_7_DO_SWZ_-_zmodyfikowany.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-06-22 14:06:39
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_2_DO_SWZ_-_zmodyfikowany.docx
Katarzyna Mirowska

2023-06-22 14:06:37
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
Wyjasnienia_nr_2_swz_1.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-06-21 08:31:25
ZP/09/2023 - Drugi pisemny przetarg na Sprzedaż środka trwałego w postaci stacji transformatorowej słupowej typu STSp-20/400
Dodanie załącznika
Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_przetargowego.pdf
Katarzyna Mirowska
ZP/09/2023 - Drugi pisemny przetarg na Sprzedaż środka trwałego w postaci stacji transformatorowej słupowej typu STSp-20/400
Dodanie załącznika
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
Katarzyna Mirowska
ZP/09/2023 - Drugi pisemny przetarg na Sprzedaż środka trwałego w postaci stacji transformatorowej słupowej typu STSp-20/400
Dodanie załącznika
Protokol_z_otwarcia_ofert_1.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-06-16 15:30:38
ZP/09/2023 - Drugi pisemny przetarg na Sprzedaż środka trwałego w postaci stacji transformatorowej słupowej typu STSp-20/400
Dodanie załącznika
protokol_z_otwarcia_ofert.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-06-16 09:52:43
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_10.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-06-15 14:32:14
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Publikacja artykułu
Katarzyna Mirowska

2023-06-15 14:32:11
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_3_DO_SWZ_1.docx
Katarzyna Mirowska

2023-06-15 14:32:10
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_2_DO_SWZ.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
SWZ_ZP_07_2023.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-06-15 14:32:09
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-06-15 14:32:08
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_7_DO_SWZ.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-06-15 14:32:06
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_6_DO_SWZ_1.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_5_DO_SWZ_1.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_4_DO_SWZ.docx
Katarzyna Mirowska

2023-06-15 14:28:40
ZP/07/2023 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie artykułu
Katarzyna Mirowska

2023-06-05 14:59:30
ZP/09/2023 - Drugi pisemny przetarg na Sprzedaż środka trwałego w postaci stacji transformatorowej słupowej typu STSp-20/400
Dodanie załącznika
IMG_20210120_110417_1_2.jpg
Katarzyna Mirowska

2023-06-02 10:12:50
ZP/06/2023 - Pierwszy pisemny przetarg na Sprzedaż środka trwałego w postaci stacji transformatorowej słupowej typu STSp-20/400
Dodanie załącznika
Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_1.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-06-02 08:39:55
ZP/06/2023 - Pierwszy pisemny przetarg na Sprzedaż środka trwałego w postaci stacji transformatorowej słupowej typu STSp-20/400
Dodanie załącznika
Protokol_z_otwarcia_ofert.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-05-30 07:25:51
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych_8.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-05-29 12:02:22
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych_7.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-05-22 11:41:44
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zalacznik_nr_1_-_Formularz_oferty_dodatkowej.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_o_zakonczeniu_negocjcji_i_skladaniu_ofert_dodatkowych.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-05-17 09:41:19
Wstępne konsultacje rynkowe - Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki - 2023
Dodanie załącznika
WYKAZ_ZGLOSZEN_O_DOPUSZCZENIE_DO_UDZIALU_WE_WSTEPNYCH_KONSULTACJACH_RYNKOWYCH_skan.pdf
Katarzyna Mirowska
Wstępne konsultacje rynkowe - Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki - 2023
Dodanie załącznika
WYKAZ_ZGLOSZEN_O_DOPUSZCZENIE_DO_UDZIALU_WE_WSTEPNYCH_KONSULTACJACH_RYNKOWYCH.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-05-17 09:40:53
Wstępne konsultacje rynkowe - Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki - 2023
Usunięcie załącznika
WYKAZ_ZGLOSZEN_O_DOPUSZCZENIE_DO_UDZIALU_WE_WSTEPNYCH_KONSULTACJACH_RYNKOWYCH.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-05-17 09:40:22
Wstępne konsultacje rynkowe - Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki - 2023
Dodanie załącznika
WYKAZ_ZGLOSZEN_O_DOPUSZCZENIE_DO_UDZIALU_WE_WSTEPNYCH_KONSULTACJACH_RYNKOWYCH.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-05-16 11:39:02
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_zgodnie_z_art._287_ust._3_2.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-05-12 14:00:36
ZP/06/2023 - Pierwszy pisemny przetarg na Sprzedaż środka trwałego w postaci stacji transformatorowej słupowej typu STSp-20/400
Dodanie załącznika
UMOWA_SPRZEDAZY_SRODKA_TRWALEGO_Nr_1.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-05-12 14:00:26
ZP/06/2023 - Pierwszy pisemny przetarg na Sprzedaż środka trwałego w postaci stacji transformatorowej słupowej typu STSp-20/400
Dodanie załącznika
FORMULARZ_OFERTOWY_Y_ZALACZNIK_NR_1_1.docx
Katarzyna Mirowska

2023-05-12 13:00:01
ZP/03/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
Dodanie załącznika
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_9.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-05-08 09:34:29
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_26.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-05-05 11:51:59
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_25.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-05-05 10:07:30
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_o_kwocie_3.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-05-02 12:41:10
Wstępne konsultacje rynkowe - Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki - 2023
Dodanie załącznika
Zalacznik_nr_2_-_Zgloszenie_do_udzialu_we_wstepnych_konsultacjach_rynkowych_wersja_edytowalna_1.docx
Katarzyna Mirowska

2023-05-02 12:39:29
Wstępne konsultacje rynkowe - Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki - 2023
Dodanie załącznika
zalacznik_Nr_3_-_Szczegolowy_opis_planowanego_wyposazenia_sortowni_1.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-05-02 12:39:25
Wstępne konsultacje rynkowe - Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki - 2023
Dodanie załącznika
Zalacznik_nr_1_-_Regulamin_przeprowadzania_wstepnych_konsultacji_rynkowych_1.pdf
Katarzyna Mirowska
Wstępne konsultacje rynkowe - Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki - 2023
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wstepnych_konsultacjach_rynkowych_2.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-05-02 12:39:24
Wstępne konsultacje rynkowe - Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki - 2023
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wstepnych_konsultacjach_rynkowych_-_skan.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-04-27 12:29:48
ZP/03/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_opoprawieniu_omylek_w_ofercie.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-04-25 10:08:54
ZP/03/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_o_kwocie_jaka_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia_8.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-04-21 10:52:44
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_10_do_SWZ_-_badania_odpadu_19_12_12.pdf
Sylwia Sobieszek
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_9_do_SWZ-_zdjecia_odpadu.zip
Sylwia Sobieszek

2023-04-21 10:52:42
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_8_do_SWZ_-_wzor_umowy_2.docx
Sylwia Sobieszek

2023-04-21 10:52:41
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_7_do_SWZ_-_oswiadczenie_na_podstawie_art._117_ust._4.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_6_do_SWZ_-_oswiadczenie_wykonawcy_o_grupie_kapitalowej.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_5_do_SWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_o_aktualnosci_informacji_zawartych_w_oswiadczeniu_wstepnym_2.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_4_do_SWZ_-_zobowiazanie_innego_podmiotu_2.docx
Sylwia Sobieszek

2023-04-21 10:52:40
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_3_do_SWZ_-_wykaz_wykonywanych_uslug_2.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_2B_do_SWZ_-_Oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_skladane_na_podstawie_art._125_ust._1_p.z.p._4.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_2A_do_SWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_postepowania_skladane_na_podstawie_art._125_ust._1..docx
Sylwia Sobieszek
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_1_do_SWZ_-_formularz_ofertowy.docx
Sylwia Sobieszek

2023-04-21 10:52:38
ZP/05/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_zamowieniu_23.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-04-14 13:25:14
ZP/03/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
Dodanie załącznika
Zal._nr_9_do_SWZ_-_zdjecia_odpadu_o_kodzie_19_05_03_1.zip
Sylwia Sobieszek

2023-04-14 13:25:13
ZP/03/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
Dodanie załącznika
Zal._nr_8_do_SWZ_-_wzor_umowy_1.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/03/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
Dodanie załącznika
Zal._nr_7_do_SWZ_-_Oswiadczenie_na_podstawie_art._117_ust._4_1.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/03/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
Dodanie załącznika
Zal._nr_6_do_SWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_o_grupie_kapitalowej_1.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/03/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
Dodanie załącznika
Zal._nr_5_do_SWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_o_aktualnosci_informacji_zawartych_w_oswiadczeniu_wstepnym_1.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/03/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
Dodanie załącznika
Zal._nr_4_do_SWZ_-_zobowiazanie_innego_podmiotu_1.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/03/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
Dodanie załącznika
Zal._nr_3_do_SWZ_-_wykaz_wykonywanych_uslug_1.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/03/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
Dodanie załącznika
Zal._nr_2B_do_SWZ_-_Oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_skladane_na_podstawie_art._125_ust._1_p.z.p._3.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/03/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
Dodanie załącznika
Zal._nr_2A_do_SWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_postepowania_skladane_na_podstawie_art._125_ust._1_1.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/03/2023 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
Dodanie załącznika
Zal._nr_1_do_SWZ-_formularz_ofertowy_1.docx
Sylwia Sobieszek

2023-04-05 14:47:03
Zakup i dostawa używanego samojezdnego podnośnika przegubowego do ZGO Pukinin.
Dodanie załącznika
wynik_z_postepowania.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-04-05 14:44:19
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wykonaniu_umowy_6.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-03-30 14:26:06
Zakup i dostawa używanego samojezdnego podnośnika przegubowego do ZGO Pukinin.
Publikacja artykułu
Mateusz Ostalski

2023-03-30 14:25:40
Zakup i dostawa używanego samojezdnego podnośnika przegubowego do ZGO Pukinin.
Dodanie załącznika
zapytanie_ofertowe_5.pdf
Mateusz Ostalski

2023-03-30 14:25:38
Zakup i dostawa używanego samojezdnego podnośnika przegubowego do ZGO Pukinin.
Dodanie załącznika
projekt_umowy_podnosnik.pdf
Mateusz Ostalski

2023-03-30 14:20:22
Zakup i dostawa używanego samojezdnego podnośnika przegubowego do ZGO Pukinin.
Dodanie artykułu
Mateusz Ostalski

2023-03-29 10:53:19
ZP/21/2022 - Budowa stacji transformatorowej w ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wykonaniu_umowy_5.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-03-13 14:36:15
ZP/04/2023 - Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_8_DO_SWZ.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/04/2023 - Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_7_DO_SWZ.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/04/2023 - Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_6_DO_SWZ.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/04/2023 - Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_5_DO_SWZ.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/04/2023 - Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_4B_DO_SWZ.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/04/2023 - Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_4A_DO_SWZ.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/04/2023 - Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_3_DO_SWZ.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/04/2023 - Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_2B_DO_SWZ.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/04/2023 - Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_2A_DO_SWZ.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/04/2023 - Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_1_DO_SWZ.docx
Katarzyna Mirowska

2023-03-06 13:30:08
Wykonanie aktywnego systemu odgazowania składowiska (kwatera nr V).
Dodanie załącznika
wyniki_z_postepowania.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-03-06 10:30:27
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_16.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-02-28 12:02:51
Wykonanie aktywnego systemu odgazowania składowiska (kwatera nr V).
Publikacja artykułu
Mateusz Ostalski

2023-02-28 12:02:03
Wykonanie aktywnego systemu odgazowania składowiska (kwatera nr V).
Dodanie załącznika
zapytanie_ofertowe_4.pdf
Mateusz Ostalski

2023-02-28 11:58:48
Wykonanie aktywnego systemu odgazowania składowiska (kwatera nr V).
Dodanie artykułu
Mateusz Ostalski

2023-02-27 12:50:53
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_8.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-02-27 08:39:56
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zalacznik_nr_2_-_19_12_12.docx
Sylwia Sobieszek
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
rozeznanie_cenowe_-_19_12_12.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-02-23 08:37:22
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacgo_o_poprawieniu_omylek.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-02-21 12:19:59
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_22.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-02-21 12:19:58
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert1.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-02-21 10:15:49
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_o_kwocie_2.pdf
Sylwia Sobieszek
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_o_kwocie_jaka_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia_7.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-02-16 12:04:29
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_15.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-02-15 13:17:16
Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu.
Dodanie załącznika
wyniki_2.pdf
Mateusz Ostalski

2023-02-08 07:57:19
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Publikacja artykułu
Sylwia Sobieszek

2023-02-08 07:56:59
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zal._nr_15_-_opinie_uzgodnienia_pozwolenia_i_inne_dokumenty_1.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-02-08 07:56:58
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zal._nr_14_-_STWIORB_1.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-02-08 07:56:56
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zal._nr_13_-_pozwolenie_na_budowe_1.pdf
Sylwia Sobieszek
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zal._nr_12_-_projekt_architektoniczno-budowlany_1.zip
Sylwia Sobieszek

2023-02-08 07:56:55
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zal._nr_11_-_projekt_zagospodarowania_dzialki_1.zip
Sylwia Sobieszek

2023-02-08 07:56:54
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zal._nr_10_do_SWZ_-_Wzor_umowy_1.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
zal._nr_9_-_przedmiar_robot_kosztorys_ofertowy_1.xlsx
Sylwia Sobieszek

2023-02-08 07:56:53
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zal._nr_8_do_SWZ_-_Oswiadczenie_na_podstawie_art._117_ust._4_1.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zal._nr_7_do_SWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_o_grupie_kapitalowej_1.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zal._nr_6_do_SWZ_-_Zobowiazanie_innego_podmiotu_1.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zal._nr_5_do_SWZ_-_Wykaz_osob_1.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zal._nr_4_do_SWZ_-_Wykaz_wykonywanych_robot_budowlanych_1.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zal._nr_3_do_SWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_o_aktualnosci_informacji_zawartych_w_oswiadczeniu_wstepnym_1.docx
Sylwia Sobieszek

2023-02-08 07:56:52
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zal._nr_2B_do_SWZ_-_Oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_skladane_na_podstawie_art._125_ust._1_p.z.p._1.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zal._nr_2A_do_SWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_postepowania_skladane_na_podstawie_art._125_ust._1_p.z.p._2.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Zal._nr_1_do_SWZ_-_Formularz_ofertowy_2.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_zamowieniu_20.pdf
Sylwia Sobieszek
ZP/02/2023 - PRZEBUDOWA STREFY PRZYJĘCIA ODPADÓW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ
Dodanie załącznika
SWZ_3.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-02-06 12:34:42
Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu.
Publikacja artykułu
Mateusz Ostalski

2023-02-06 12:34:33
Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu.
Dodanie załącznika
Zapytanie_ofertowe.pdf
Mateusz Ostalski

2023-02-06 12:31:49
Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu.
Dodanie artykułu
Mateusz Ostalski

2023-02-06 09:31:09
ZP/11/2022 - Dostawa wózka widłowego dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wykonaniu_umowy_4.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-02-06 09:30:39
ZP/11/2022 - Dostawa wózka widłowego dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Usunięcie załącznika
Ogloszenie_o_wykonaniu_umowy_4.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-02-06 09:25:19
ZP/11/2022 - Dostawa wózka widłowego dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wykonaniu_umowy_4.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-02-03 14:38:00
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-02-03 12:49:32
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_21.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-02-03 10:10:23
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_o_kwocie_jaka_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia_6.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-02-02 11:25:57
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wykonaniu_umowy_3.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-02-02 07:25:45
Zakup i dostawa bloków betonowych do ZGO Pukinin.
Dodanie załącznika
wyniki_postepowania_-_bloczki.pdf
Mateusz Ostalski

2023-01-31 08:07:03
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
wyjasnienia_nr_1_do_SWZ.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-01-25 07:26:10
Zakup i dostawa bloków betonowych do ZGO Pukinin.
Publikacja artykułu
Mateusz Ostalski

2023-01-25 07:25:45
Zakup i dostawa bloków betonowych do ZGO Pukinin.
Dodanie załącznika
zapytanie_ofertowe_-_bloczki.pdf
Mateusz Ostalski

2023-01-25 07:23:59
Zakup i dostawa bloków betonowych do ZGO Pukinin.
Dodanie artykułu
Mateusz Ostalski

2023-01-23 15:30:11
CENNIK AQUARIUM CENTRUM FIT RAWA OD 01.01.2023r.
Publikacja artykułu
Mirosław Adamek

2023-01-23 15:30:09
CENNIK AQUARIUM CENTRUM FIT RAWA OD 01.01.2023r.
Dodanie załącznika
CENNIK_BASEN_od_01.01.2023.pdf
Mirosław Adamek

2023-01-23 15:28:58
CENNIK AQUARIUM CENTRUM FIT RAWA OD 01.01.2023r.
Dodanie artykułu
Mirosław Adamek

2023-01-20 14:28:53
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Publikacja artykułu
Sylwia Sobieszek

2023-01-20 14:28:03
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_15_-_opinie_uzgodnienia_pozwolenia_i_inne_dokumenty.pdf
Sylwia Sobieszek
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_14_-_STWIORB.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-01-20 14:28:01
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_13_-_pozwolenie_na_budowe.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-01-20 14:28:00
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_12_-_projekt_architektoniczno-budowlany.zip
Sylwia Sobieszek

2023-01-20 14:27:59
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_11_-_projekt_zagospodarowania_dzialki.zip
Sylwia Sobieszek

2023-01-20 14:27:58
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_10_do_SWZ_-_Wzor_umowy.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
zal._nr_9_-_przedmiar_robot_kosztorys_ofertowy.xlsx
Sylwia Sobieszek
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_8_do_SWZ_-_Oswiadczenie_na_podstawie_art._117_ust._4.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_7_do_SWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_o_grupie_kapitalowej.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_6_do_SWZ_-_Zobowiazanie_innego_podmiotu.docx
Sylwia Sobieszek

2023-01-20 14:27:57
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_5_do_SWZ_-_Wykaz_osob.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_4_do_SWZ_-_Wykaz_wykonywanych_robot_budowlanych.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_3_do_SWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_o_aktualnosci_informacji_zawartych_w_oswiadczeniu_wstepnym.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_2B_do_SWZ_-_Oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_skladane_na_podstawie_art._125_ust._1_p.z.p..docx
Sylwia Sobieszek
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_2A_do_SWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_postepowania_skladane_na_podstawie_art._125_ust._1_p.z.p..docx
Sylwia Sobieszek
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_1_do_SWZ_-_Formularz_ofertowy.docx
Sylwia Sobieszek
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_zamowieniu_18.pdf
Sylwia Sobieszek
ZP/01/2023 - Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
SWZ_1.pdf
Sylwia Sobieszek

2023-01-20 12:57:59
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Dodanie załącznika
Plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_na_rok_2023_wersja_1.pdf
Katarzyna Mirowska

2023-01-20 12:57:48
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Edycja artykułu
Katarzyna Mirowska

2023-01-20 12:56:22
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Edycja artykułu
Katarzyna Mirowska

2023-01-20 12:55:36
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Publikacja artykułu
Katarzyna Mirowska

2023-01-20 12:54:04
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Mirowska

2023-01-18 07:09:27
CENNIK 2023
Publikacja artykułu
Mateusz Ostalski

2023-01-18 07:09:20
CENNIK 2023
Dodanie załącznika
CENNIK_2023.pdf
Mateusz Ostalski

2023-01-18 07:07:24
CENNIK 2023
Dodanie artykułu
Mateusz Ostalski

2022-12-30 14:39:03
ZP/21/2022 - Budowa stacji transformatorowej w ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_zmianie_umowy_2.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-12-28 07:41:13
ZP/22/2022 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_5.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-12-23 09:06:48
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_4.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-12-16 16:18:39
Dostarczanie chemii basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni AQUARIUM w roku 2023
Dodanie załącznika
chemia_wyniki.pdf
Mirosław Adamek

2022-12-12 13:53:50
ZP/22/2022 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_7.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-12-07 13:53:41
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_6.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-12-07 11:10:36
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_14.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-11-30 08:37:14
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_5.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-11-29 13:28:47
Dostarczanie chemii basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni AQUARIUM w roku 2023
Dodanie załącznika
umowa_-_Chemia_basenowa.pdf
Mirosław Adamek

2022-11-29 13:28:46
Dostarczanie chemii basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni AQUARIUM w roku 2023
Dodanie załącznika
20221129121503959.pdf
Mirosław Adamek

2022-11-24 14:31:16
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych_6.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-11-23 14:29:57
Dostarczanie chemii basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni AQUARIUM w roku 2023
Edycja artykułu
Mirosław Adamek

2022-11-23 14:29:01
Dostarczanie chemii basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni AQUARIUM w roku 2023
Publikacja artykułu
Mirosław Adamek

2022-11-23 14:28:46
Dostarczanie chemii basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni AQUARIUM w roku 2023
Dodanie załącznika
chemia_2023.pdf
Mirosław Adamek

2022-11-23 14:27:34
Dostarczanie chemii basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni AQUARIUM w roku 2023
Dodanie artykułu
Mirosław Adamek

2022-11-22 13:44:08
ZP/22/2022 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_20.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-11-22 12:04:20
ZP/11/2022 - Dostawa wózka widłowego dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_13.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-11-22 10:07:50
ZP/22/2022 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_o_kwocie_jaka_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia_5.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-11-18 15:44:55
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_skan.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-11-18 15:44:54
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_19.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-11-18 14:07:23
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
zal._nr_1_do_formularza_oferty_dodatkowej_-__przedmiar_robot_kosztorys_ofertowy.xlsx
Sylwia Sobieszek
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
FORMULARZ_OFERTY_DODATKOWEJ_3.docx
Sylwia Sobieszek

2022-11-18 14:07:22
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Informacja_o_zakonczeniu_negocjacji_i_skladaniu_ofert_dodatkowych.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-11-18 10:06:36
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawijacego_o_kwocie_jaka_zamierza_przeznaczzyc_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-11-16 13:34:52
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_zgodnie_z_art._287_ust._3_1.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-11-16 13:11:18
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_o_poprawieniu_omylek.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-11-15 12:44:16
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_18.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-11-15 10:08:19
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Informacja_Zamawiajacego_o_kwocie_jaka_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia_4.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-11-10 15:55:08
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_4_DO_SWZ_-_ZAKTUALIZOWANY_Y_kopia.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
Zmiana_nr_2_swz.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-11-10 15:55:07
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
Wyjasnienia_nr_2_swz.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-11-09 08:51:48
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
ZALACZNIK_NR_4_DO_SWZ_-_ZAKTUALIZOWANY.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
Zmiana_nr_1_swz_1.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-11-09 08:51:47
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
Wyjasnienia_nr__1_swz.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-11-04 14:54:06
ZP/21/2022 - Budowa stacji transformatorowej w ZGO Pukinin
Publikacja artykułu
Katarzyna Mirowska

2022-11-04 14:52:55
ZP/21/2022 - Budowa stacji transformatorowej w ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_11.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-11-04 14:46:26
ZP/21/2022 - Budowa stacji transformatorowej w ZGO Pukinin
Dodanie artykułu
Katarzyna Mirowska

2022-11-04 07:33:06
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Wyjasnienie_nr1_SWZ.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-11-03 12:36:29
Pełnienie ochrony fizycznej w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
wyniki_postepowania_3.pdf
Mateusz Ostalski

2022-11-03 10:55:12
ZP/11/2022 - Dostawa wózka widłowego dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_4.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-28 14:38:02
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP_7.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-10-28 14:38:01
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
zal._nr_9_-_przedmiar_robot.xlsx
Sylwia Sobieszek
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
zal._nr_14_-_decyzja_srodowiskowe_uwarunkowania.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-10-28 14:37:59
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
zal._nr_13_-_pozwolenie_na_budowe.pdf
Sylwia Sobieszek
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zal._nr_12_-_Projekt_budowlany.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-10-28 14:37:57
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
zal._nr_11_-_STWIORB.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-10-28 14:37:56
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zalaczniki_edytowalne_do_SWZ_3.docx
Sylwia Sobieszek

2022-10-28 14:37:55
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_zamowieniu_17.pdf
Sylwia Sobieszek
ZP/17/2022 - Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr XI w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
swz-budowa_kwatery.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-10-28 12:40:11
Zp/10/2022 Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_3.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-26 15:28:50
ZP/12/2022 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_10.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-25 13:19:57
ZP/06/2022 - Przebudowa posadzki w hali namiotowej w ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wykonaniu_umowy_2.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-24 14:17:14
ZABUDOWA POMIESZCZEŃ NA ANTRESOLI KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Dodanie załącznika
wynik_postepowania.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-10-24 13:19:17
Pełnienie ochrony fizycznej w Zakładzie ZGO Pukinin
Publikacja artykułu
Mateusz Ostalski

2022-10-24 13:19:07
Pełnienie ochrony fizycznej w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
zapytanie_2.pdf
Mateusz Ostalski

2022-10-24 13:16:55
Pełnienie ochrony fizycznej w Zakładzie ZGO Pukinin
Dodanie artykułu
Mateusz Ostalski

2022-10-24 09:13:35
ZP/02/2022 - Dostawa mobilnego przenośnika taśmowego dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wykonaniu_umowy_1.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-24 09:07:19
ZP/19/2022 Zakup oleju napędowego
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_2.pdf
Sylwia Sobieszek

2022-10-21 09:28:45
ZP/22/2022 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP_6.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-21 09:28:33
ZP/22/2022 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Zal._nr_8_do_SWZ_-_badania.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-21 09:28:32
ZP/22/2022 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja_wypelniania_5.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-21 09:28:28
ZP/22/2022 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ_5.doc
Katarzyna Mirowska

2022-10-21 09:28:25
ZP/22/2022 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_zamowieniu_16.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-19 10:15:19
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Edycja artykułu
Katarzyna Mirowska

2022-10-19 10:14:37
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Publikacja artykułu
Katarzyna Mirowska

2022-10-19 10:14:11
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
ZALACZNIKI_DO_SWZ-edytowalne.docx
Katarzyna Mirowska
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
swz_ZP_07_2022.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-19 10:14:08
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP_5.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-19 10:14:03
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ_4.doc
Katarzyna Mirowska

2022-10-19 10:14:02
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja_wypelniania_4.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-19 10:13:57
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_zamowieniu_15.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-19 09:47:40
ZP/07/2022 - Dostawa sita mobilnego do odpadów
Dodanie artykułu
Katarzyna Mirowska

2022-10-13 12:06:09
ZP/20/2022 - Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20
Dodanie załącznika
Informacja_o_zakonczeniu_negocjacji_i_skaldaniu_ofert_dodatkowych.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-12 15:42:09
ZP/11/2022 - Dostawa wózka widłowego dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Informacja_z_otwarcia_ofert_17.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-12 10:04:23
ZP/11/2022 - Dostawa wózka widłowego dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Informacja_zamawiajacego_o_kwocie.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-11 12:31:23
ZABUDOWA POMIESZCZEŃ NA ANTRESOLI KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Publikacja artykułu
Mateusz Ostalski

2022-10-11 12:30:48
ZABUDOWA POMIESZCZEŃ NA ANTRESOLI KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Dodanie załącznika
zapytanie_1.pdf
Mateusz Ostalski

2022-10-11 12:30:47
ZABUDOWA POMIESZCZEŃ NA ANTRESOLI KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Dodanie załącznika
PROJEKT_A-05.pdf
Mateusz Ostalski
ZABUDOWA POMIESZCZEŃ NA ANTRESOLI KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Dodanie załącznika
PROJEKT_A-04.pdf
Mateusz Ostalski
ZABUDOWA POMIESZCZEŃ NA ANTRESOLI KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Dodanie załącznika
PROJEKT_A-03.pdf
Mateusz Ostalski

2022-10-11 12:30:46
ZABUDOWA POMIESZCZEŃ NA ANTRESOLI KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Dodanie załącznika
PROJEKT_A-02.pdf
Mateusz Ostalski

2022-10-11 12:30:43
ZABUDOWA POMIESZCZEŃ NA ANTRESOLI KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Dodanie załącznika
PROJEKT_A-01.pdf
Mateusz Ostalski

2022-10-11 12:30:41
ZABUDOWA POMIESZCZEŃ NA ANTRESOLI KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Dodanie załącznika
Otomanski_izba_i_upr.pdf
Mateusz Ostalski
ZABUDOWA POMIESZCZEŃ NA ANTRESOLI KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Dodanie załącznika
OPIS_PW_ZABUDOWY_POMIESZCZEN_W__HALI_W_RAWIE_MAZOWIECKIEJ.pdf
Mateusz Ostalski

2022-10-11 12:13:14
ZABUDOWA POMIESZCZEŃ NA ANTRESOLI KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Dodanie artykułu
Mateusz Ostalski

2022-10-07 15:53:56
ZP/18/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_9.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-06 13:20:16
ZP/19/2022 Zakup oleju napędowego
Dodanie załącznika
Zawiadomieni_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-06 10:07:13
ZP/11/2022 - Dostawa wózka widłowego dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Zmiana_nr_1_swz.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-06 10:07:11
ZP/11/2022 - Dostawa wózka widłowego dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Wyjasnienie_nr_2_swz.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-06 10:07:09
ZP/11/2022 - Dostawa wózka widłowego dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-10-05 10:49:41
Wykonanie robót budowlanych przy garażach oraz przy placu PSZOK na terenie Zakładu ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
wyniki_1.pdf
Mateusz Ostalski

2022-10-04 11:58:35
ZP/11/2022 - Dostawa wózka widłowego dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
Wyjasnienia_nr_1_swz_1.pdf
Katarzyna Mirowska

2022-09-29 11:43:46
Wykonanie robót budowlanych przy garażach oraz przy placu PSZOK na terenie Zakładu ZGO Pukinin
Dodanie załącznika
zapytanie.pdf
Mateusz Ostalski

2022-09-29 10:31:57
Zp/10/2022 Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.docx
Katarzyna Mirowska
Zp/10/2022 Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Dodanie załącznika
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_skan.pdf
Katarzyna Mirowska

Oficjalna strona www

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka


AQUARIUM CENTRUM FIT RAWA
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel.: (46) 815-40-55


ZGO PUKININ
Pukinin 140
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel.: (46) 814-24-24
Tel. kom.: 661 483 633

 

Godziny Pracy:
pon.-pt. w godz. 7:00 – 18:00
sobota w godz. 7:00 – 15:00

E-mail: biuro@zgoaquarium.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.