Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.zgoaquarium.pl

Adres artykułu: www.bip.zgoaquarium.pl/artykuly/96

ZP/20/2023 - Zadaszenie boksów magazynowych w ZGO Pukinin

Podtytuł: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – negocjacje fakultatywne na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych