Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.zgoaquarium.pl

Adres artykułu: www.bip.zgoaquarium.pl/artykuly/93

ZP/19/2023 - DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO

Podtytuł: Zamówienie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych