Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.zgoaquarium.pl

Adres artykułu: www.bip.zgoaquarium.pl/artykuly/51

ZP/19/2022 Zakup oleju napędowego

Podtytuł: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)