Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.zgoaquarium.pl

Adres artykułu: www.bip.zgoaquarium.pl/artykuly/50

ZP/12/2022 - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.

Podtytuł: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – negocjacje fakultatywne