Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.zgoaquarium.pl

Adres artykułu: www.bip.zgoaquarium.pl/artykuly/49

ZP/16/2022 - Budowa stacji transformatorowej w ZGO Pukinin

Podtytuł: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – negocjacje fakultatywne