Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.zgoaquarium.pl

Adres artykułu: www.bip.zgoaquarium.pl/artykuly/46

ZP/18/2022 - Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka

Podtytuł: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – negocjacje fakultatywne