Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.zgoaquarium.pl

Adres artykułu: www.bip.zgoaquarium.pl/artykuly/20

Wstępne konsultacje rynkowe - Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki - 2022