Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.zgoaquarium.pl

Adres artykułu: www.bip.zgoaquarium.pl/artykuly/106

Zaprojektowanie montaż i uruchomienie systemu detekcji i gaszenia gazem w serwerowni i archiwum zlokalizowane na Krytej Pływalni AQUARIUM w Rawie Mazowieckiej